2017-11-20

Wyniki kontroli

Wszelkie protokoły kontroli przeprowadzone w Zespole Szkół Nr2 Specjalnych w Mikołowie są dostępne do wglądu w godzinach pracy sekretariatu od 7:00 do 15:00.