2016-11-20

struktura

W skład Zespołu Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie wchodzą:

• Szkoła Podstawowa Nr 2
• Szkoła Przysposabiająca do Pracy 
• Szkoła Branżowa I stopnia