2017-11-20

Kadra

Dyrekcja szkoły:

mgr Tadeusz Śliwa - dyrektor
nauczyciel religii, nauczyciel informatyki, pedagog specjalny w zakresie rewalidacji upośledzonych umysłowo, trener EEG-Biofeedback
mgr Aleksandra Kwapulińska - wicedyrektor
oligofrenopedagog, logopeda, 
mgr Sławomir Porochoński - kierownik świetlicy, oligofrenopedagog, pedagog specjalny, pedagog opiekuńczo-wychowawczy, pedagog szkolny, wychowawca świetlicy

Psycholog i pedagogog:

mgr Barbara Kruszyńska - psycholog szkolny, psycholog kliniczny, psychoterapeuta, oligofrenopedagog
mgr Małgorzata Ruta-Kalarus - pedagog szkolny, pedagog opiekuńczo-wychowawczy, oligofrenopedagog, nauczyciel informatyki, nauczyciel w zakresie terapii pedagogicznej

Nauczyciele:

mgr Badura Agnieszka- nauczyciel religii, oligofrenopedagog, surdopedagog

mgr Botor Iwona- nauczyciel języka polskiego, historii, oligofrenopedagog, logopeda

mgr Brzęk Danuta- pedagog opiekuńczo-wychowawczy, oligofrenopedagog, nauczyciel matematyki, logopeda

mgr Cuber Zbigniew- pedagog specjalny w zakresie resocjalizacji, oligofrenopedagog

mgr Górecka Tatiana- pedagog specjalny w zakresie resocjalizacji, oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor pływania

mgr Guz Kornelia- pedagog specjalny w zakresie resocjalizacji, oligofrenopedagog, nauczyciel techniki

mgr Jańczuk Monika- pedagog specjalny w zakresie oligofrenopedagogiki, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, bibliotekarz

mgr Kiel Mirosława- pedagog specjalny w zakresie resocjalizacji, oligofrenopedagog, nauczyciel w zakresie terapii pedagogicznej i rewalidacji indywidualnej

mgr Kolanek Bożena- pedagog specjalny w zakresie resocjalizacji, oligofrenopedagog, nauczyciel w zakresie wczesnego wspomagania i edukacji dzieci autystycznych

mgr Konsek Dorota - fizjoterapeuta, terapeuta SI, oligorenopedagog

mgr Kozak Barbara- nauczyciel chemii, matematyki, oligofrenopedagog

mgr Kozak-Tomska Aneta- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, nauczyciel języka polskiego

mgr Kurkierewicz Anna- nauczyciel kształcenia zintegrowanego, oligofrenopedagog, surdopedagog

mgr Langowska Anna - nauczyciel języka niemieckiego, oligofrenopedagog, logopeda

mgr Lemke Grzegorz- nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowania do życia w rodzinie, oligofrenopedagog

mgr Malczyk Jolanta- nauczyciel biologii, oligofrenopedagog

mgr Malejka-Podkościelny Ewa- nauczyciel matematyki, informatyki, oligofrenopedagog, pedagog opiekuńczo-wychowawczy

mgr Malisz Grzegorz - wychowawca świetlicy, nauczyciel wychowania fizycznego, oligofrenopedagog, instruktor lekkiej atletyki, piłki siatkowej, judo

mgr Matula Aleksandra- nauczyciel edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej, oligofrenopedagog

mgr Miękina Aneta- oligofrenopedagog, pedagog specjalny- edukacja informatyczna, nauczyciel w zakresie terapii pedagogicznej i rewalidacji dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

mgr Mikołowicz Anna- oligofrenopedagog, nauczyciel historii, nauczyciel w zakresie terapii pedagogicznej i rewalidacji indywidualnej

mgr Mizgalska Maria- oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

mgr Musioł Anna- oligofrenopedagog, nauczyciel w zakresie terapii pedagogicznej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, bibliotekarz

mgr Nietupska Edyta- nauczyciel przyrody, oligofrenopedagog, logopeda

mgr Nowak-Przystupa Joanna- nauczyciel języka niemieckiego, oligofrenopedagog, psycholog

mgr Parysz Maria- nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog, pedagog opiekuńczo- wychowawczy

mgr Paszewska Katarzyna- nauczyciel geografii, techniki, oligofrenopedagog

mgr Przybyłowicz Brygida- nauczyciel wychowania fizycznego, oligofrenopedagog, surdopedagog, uprawnienia do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

mgr Rosik Katarzyna- oligofrenopedagog, pedagog opiekuńczo-wychowawczy, wychowawca świetlicy

mgr Skrzypczyk Katarzyna- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, nauczyciel języka polskiego, specjalista w zakresie edukacji i wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera

mgr Staniek Kornelia- pedagog zdrowia, oligofrenopedagog, wychowawca swietlicy

mgr Stawiarska Mirosława-oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych

mgr Szuwart Grażyna- pedagog specjalny w zakresie oligofrenopedagogiki, nauczyciel edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych

mgr Śliwa Janina- oligofrenopedagog, nauczyciel religii

mgr Śmietana Barbara- pedagog specjalny, oligofrenopedagog, nauczyciel kształcenia zintegrowanego, wychowania fizycznego

mgr Turska Anna- pedagog opiekuńczo-wychowawczy, oligofrenopedagog, nauczyciel informatyki

mgr Wade Ewa- oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania fizycznego, fizjoterapeuta

mgr Witkowska Martyna - oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Zalewska-Piwowar Agnieszka - nauczyciel języka niemieckiego, oligofrenopedagog

mgr Zawadzka Małgorzata-nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog

mgr Zazulak Aleksander- pedagog specjalny w zakresie oligofrenopedagogiki, nauczyciel kształcenia zintegrowanego, logopeda, specjalista BHP

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się