2017-11-20

Kadra

Dyrekcja szkoły:

mgr Tadeusz Śliwa - dyrektor
nauczyciel religii, nauczyciel informatyki, pedagog specjalny w zakresie rewalidacji upośledzonych umysłowo, trener EEG-Biofeedback
mgr Magdalena Sowińska - wicedyrektor
nauczyciel fizyki, matematyki, oligofrenopedagog
mgr Sławomir Porochoński - kierownik świetlicy, oligofrenopedagog, pedagog specjalny, pedagog opiekuńczo-wychowawczy, pedagog szkolny, wychowawca świetlicy

Psycholog i pedagogog:

mgr Barbara Kruszyńska - psycholog szkolny, psycholog kliniczny, psychoterapeuta, oligofrenopedagog
mgr Małgorzata Ruta-Kalarus - pedagog szkolny, pedagog opiekuńczo-wychowawczy, oligofrenopedagog, nauczyciel informatyki, nauczyciel w zakresie terapii pedagogicznej

Nauczyciele:

mgr Badura Agnieszka- nauczyciel religii, oligofrenopedagog, surdopedagog

mgr Botor Iwona- nauczyciel języka polskiego, historii, oligofrenopedagog, logopeda

mgr Brzęk Danuta- pedagog opiekuńczo-wychowawczy, oligofrenopedagog, nauczyciel matematyki, logopeda

mgr Cuber Zbigniew- pedagog specjalny w zakresie resocjalizacji, oligofrenopedagog

mgr Górecka Tatiana- pedagog specjalny w zakresie resocjalizacji, oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor pływania

mgr Guz Kornelia- pedagog specjalny w zakresie resocjalizacji, oligofrenopedagog, nauczyciel techniki

mgr Jańczuk Monika- pedagog specjalny w zakresie oligofrenopedagogiki, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, bibliotekarz

mgr Kiel Mirosława- pedagog specjalny w zakresie resocjalizacji, oligofrenopedagog, nauczyciel w zakresie terapii pedagogicznej i rewalidacji indywidualnej

mgr Kolanek Bożena- pedagog specjalny w zakresie resocjalizacji, oligofrenopedagog, nauczyciel w zakresie wczesnego wspomagania i edukacji dzieci autystycznych

mgr Konsek Dorota - fizjoterapeuta, terapeuta SI, oligorenopedagog

mgr Kozak Barbara- nauczyciel chemii, matematyki, oligofrenopedagog

mgr Kozak-Tomska Aneta- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, nauczyciel języka polskiego

mgr Kurkierewicz Anna- nauczyciel kształcenia zintegrowanego, oligofrenopedagog, surdopedagog

mgr Langowska Anna - nauczyciel języka niemieckiego, oligofrenopedagog

mgr Lemke Grzegorz- nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowania do życia w rodzinie, oligofrenopedagog

mgr Malczyk Jolanta- nauczyciel biologii, oligofrenopedagog

mgr Malejka-Podkościelny Ewa- nauczyciel matematyki, informatyki, oligofrenopedagog, pedagog opiekuńczo-wychowawczy

mgr Malisz Grzegorz - wychowawca świetlicy, nauczyciel wychowania fizycznego, oligofrenopedagog, instruktor lekkiej atletyki, piłki siatkowej, judo

mgr Matula Aleksandra- nauczyciel edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej, oligofrenopedagog

mgr Miękina Aneta- oligofrenopedagog, pedagog specjalny- edukacja informatyczna, nauczyciel w zakresie terapii pedagogicznej i rewalidacji dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

mgr Mikołowicz Anna- oligofrenopedagog, nauczyciel historii, nauczyciel w zakresie terapii pedagogicznej i rewalidacji indywidualnej

mgr Mizgalska Maria- oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

mgr Musioł Anna- oligofrenopedagog, nauczyciel w zakresie terapii pedagogicznej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, bibliotekarz

mgr Nietupska Edyta- nauczyciel przyrody, oligofrenopedagog, logopeda

mgr Nowak-Przystupa Joanna- nauczyciel języka niemieckiego, oligofrenopedagog, psycholog

mgr Parysz Maria- nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog, pedagog opiekuńczo- wychowawczy

mgr Paszewska Katarzyna- nauczyciel geografii, techniki, oligofrenopedagog

mgr Przybyłowicz Brygida- nauczyciel wychowania fizycznego, oligofrenopedagog, surdopedagog, uprawnienia do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

mgr Rosik Katarzyna- oligofrenopedagog, pedagog opiekuńczo-wychowawczy, wychowawca świetlicy

mgr Skrzypczyk Katarzyna- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, nauczyciel języka polskiego, specjalista w zakresie edukacji i wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera

mgr Staniek Kornelia- pedagog zdrowia, oligofrenopedagog, wychowawca swietlicy

mgr Stawiarska Mirosława-oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych

mgr Szuwart Grażyna- pedagog specjalny w zakresie oligofrenopedagogiki, nauczyciel edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych

mgr Śliwa Janina- oligofrenopedagog, nauczyciel religii

mgr Śmietana Barbara- pedagog specjalny, oligofrenopedagog, nauczyciel kształcenia zintegrowanego, wychowania fizycznego

mgr Turska Anna- pedagog opiekuńczo-wychowawczy, oligofrenopedagog, nauczyciel informatyki

mgr Wade Ewa- oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania fizycznego, fizjoterapeuta

mgr Witkowska Martyna - oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Zalewska-Piwowar Agnieszka - nauczyciel języka niemieckiego, oligofrenopedagog

mgr Zawadzka Małgorzata-nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog

mgr Zazulak Aleksander- pedagog specjalny w zakresie oligofrenopedagogiki, nauczyciel kształcenia zintegrowanego, logopeda, specjalista BHP